Skip to content

Privacy Policy

Privacyverklaring

T bergs voete uurrke gevestigd aan het Emmaplein 28 te Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bergsvoeteuurreke.nl

Emmaplein 28 4615 KK
Bergen op Zoom

Persoonsgegevens die wij verwerken
t bergs voete uurreke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN die u actief verstrekt voor bijvoorbeeld in correspondentie
– Internetadres– Informatie betreffende ziektekostenverzekering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
t bergs voete uurreke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Etnische afkomst
– Levensstijl

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
t bergs voete uurreke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van uw betaling
– Voor het afstemmen van de behandeling
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

    te kunnen voeren  

– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming
t bergs voete uurreke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van t bergs voete uurreke) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
t bergs voete uurreke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
– Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden
t bergs voete uurreke verkoopt uw gegevens niet door. T bergs voete uurreke verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door t bergs voete uurreke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikt in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bergsvoeteuurreke@gmail.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,  binnen vier weken, op uw verzoek.

t bergs voete uurreke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
t bergs voete uurreke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via: bergsvoeteuurreke@gmail.nl